Uwparamaribotickets.nl

Gebruiksovereenkomst

Op deze site stelt Reisbureau Nova informatie ter beschikking. hoewel Reisbureau Nova - voor zover redelijkerwijs mogelijk- inspanningen heeft geleverd om zich aan de juistheid van deze informatie te vergewissen, kan zij niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van deze informatie. Reisbureau Nova aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade die voortvloeit uit het gebruiken van informatie op deze website.
 

 

GebruiksovereenkomstPrivacybeleidCopyright 2021 by Nova Tours
Back To Top